Køb ægaktier

Følgende landmænd producerer Græsæg, og tilbyder køb af Æg-aktier: