aegaktier-til-landmanden

Når du udbyder Æg-aktier, er der mange fordele for dig som landmand. Først og fremmest knyttes du tættere sammen med forbrugerne i ønsket om en bæredygtig produktion.

Alle æg-aktionærer bliver medlem af din gårds Æg-laug, og bliver indbudt til særlige arrangementer i gennem året. Derved får du mulighed for at inddrage dem i planlægningen af næste års produktion, eller eventuelt udbygge med levering af grønsager, grydeklare slagtekyllinger osv.

Æggene vil altid være Græsæg, der skal produceres i mobile hønsehuse. Ved at flytte hønsehuset hver 3. uge sikrer du, at hønsene altid har adgang til frisk grønt græs i hele vækstsæsonen – læs mere om Det Mobile Hønsehus her.

Æg-aktier betales altid forud, og du kan derved opnå et væsentligt bidrag til finansieringen af hønsehuset. Derved minimerer du behovet for at skulle låne penge eksternt. Husk altid at fastsætte prisen for æg-aktien, så det stemmer overens med summen af omkostningerne samt den ønskede avance. Sammen med din økologikonsulent bør du derfor lave et budget, som løbende tilrettes ud fra erfaringerne.